Ballantine's Golf Club

Chào mừng bạn đến với câu lạc bộ golf trực tuyến đầu tiên.
Với sự chỉ đạo của Đội Trưởng Paul McGinley, Ballantine's Golf Club đề cập đến tất cả mọi thứ liên quan đến golf, từ những tin tức thú vị và tư vấn hữu ích của những khóa huấn luyện đến những thông tin từ các giải đấu và những giải thưởng dành cho thành viên CLB. Thông tin về Câu Lạc Bộ

{$ error $}

Với sự chỉ đạo của Đội Trưởng Paul McGinley, Ballantine's Golf Club đề cập đến tất cả mọi thứ liên quan đến golf, từ những tin tức thú vị và tư vấn hữu ích của những khóa huấn luyện đến những thông tin từ các giải đấu và những giải thưởng dành cho thành viên CLB.
THAM GIA