ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN

Chào mừng bạn đến với Ballantine's Golf Club. Những điều kiện & điều khoản sử dụng bao gồm Trang chủ, trang con, và những trang khác có cùng đường dẫn, tất cả các trang web của các bên thứ ba được mang thương hiệu Chivas và tất cả nội dung trên đó được cung cấp bới Chivas Brother, công ty của Scotland mang số hiệu SC268758 và văn phòng đại diện đượcdđặtt ại số 111-113 Renfrew Road, Paisley, Scotland PA3 4DY.Chúng tôi có thể thay đổi Điều kiện & Điều khoản bất cứ khi nào và sẽ đăng trên trang nhưng sẽ không gửi thông báo tới bạn về sự thay đổi đó. BẠN CHẤP NHẬN ĐiỀU KiỆN & ĐIỀU KHOẢN NẾU MUỐN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN. Nếu không đồng ý, bạn sẽ không có quyền truy cập hoặc tham gia các hoạt động khác trên trang. Với việc chấp nhận các thay đổi trong Điều Kiện & điều khoản sử dụng, bạn sẽ bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi như vậy với các Điều khoản và điều kiện.
YÊU CẦU VỀ ĐỘ TUỔI

1. Trang web chỉ cho phép người sử dụng trong độ tuổi được quyền mua và uống rượu tại nơi cư trú hoặc nơi bán rượu, tiêu thụ và quảng cáo rượu được cho phép.

2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác và hiệu lực của những thông tin trên trang mà bạn dẫn đến các trang khác. Các đường dẫn hoặc nhửng trang được dẫn link không xác nhận việc liên kết hoặc xác thực bởi Chivas, nội dung, sản phẩm, quảng cáo hoặc những tài liệu thể hiện trên những trang đó. Chivas không phải là tác giả, chỉnh sửa hay bên theo dõi những trang được dẫn link này. Chivas không chịu trách nhiệm (trực tiếp hay gián tiếp) về bất cứ hư hỏng hay mất mát gây ra bởi sự kết nối với sử dụng hoặc tin cậy bất cứ nội dung, hàng hóa hay dịch vụ như vậy trên những trang có đường dẫn như vậy.

CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI VÀ CÁC ĐƯỢC DẪN KHÁC ĐẾN TRANG VÀ ĐƯỜNG DẪN ĐI


1. Trang web có thể sẽ có những đường dẫn đến các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, … Bạn có thể đăng ký để theo dõi các trang mạng xã hội từ trang web này, bạn có thể chia sẻ link trang web lên các trang Mạng Xã Hội, bạn có thể đăng tải hình ảnh hoặc các nội dung khác đã được đăng trên các trang Mạng Xã Hội.

2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác và hiệu lực của những thông tin trên trang mà bạn dẫn đến các trang khác. Các đường dẫn hoặc nhửng trang được dẫn link không xác nhận việc liên kết hoặc xác thực bởi Chivas, nội dung, sản phẩm, quảng cáo hoặc những tài liệu thể hiện trên những trang đó. Chivas không phải là tác giả, chỉnh sửa hay bên theo dõi những trang được dẫn link này. Chivas không chịu trách nhiệm (trực tiếp hay gián tiếp) về bất cứ hư hỏng hay mất mát gây ra bởi sự kết nối với sử dụng hoặc tin cậy bất cứ nội dung, hàng hóa hay dịch vụ như vậy trên những trang có đường dẫn như vậy.


NHỮNG DỊCH VỤ TRÊN TRANG

3. Chúng tôi cung cấp một số dịch vụ của trang web. Trên trang web, thông thường bạn có thể đọc thông tin về các sản phẩm của chúng tôi, xem phim, phim tài liệu và các phim khác, các dòng nhạc, tải nhạc, kể câu chuyện riêng của bạn, tải lên hình ảnh hoặc nội dung khác của bạn, đề cập bên thứ ba trong câu chuyện của bạn, hình ảnh hoặc nội dung khác, nhập cuộc thi, trò chuyện với du khách khác, gửi bình luận, tải hình ảnh cho màn hình hoặc phần mềm khác, gửi tài liệu mang nhãn hiệu đến bạn bè vv ( "Dịch vụ" và các phần của dịch vụ tạo nên định nghĩa của "Site").4. Chúng tôi không thu hút và mong muốn nhận bất kỳ thông tin bí mật hoặc bí mật hoặc tài liệu từ bạn thông qua trang web, thông qua bất kỳ dịch vụ, qua email hoặc trong bất kỳ cách nào khác. Bất kỳ thông tin hoặc tài liệu được gửi bởi bạn sẽ được coi là không bảo mật.


5. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin hoặc tài liệu gửi bởi bạn thông qua các trang web, cho dù là tên, thông tin cá nhân, hình ảnh, phim, truyện, âm nhạc, ý tưởng, khái niệm sáng tạo, tài liệu khác, thông tin hay dữ liệu dưới bất cứ thể loại nào và ở bất kỳ định dạng nào và các nội dung khác mà bạn gửi trên và thông qua các trang web ( "Thông tin tài khoản").


6. Bằng việc khai thông tin cá nhân trên trang web, bạn phải bảo đảm rằng các thông tin chính xác và không có bên thứ ba có quyền sở hữu hoặc bạn đã có được sự đồng ý và giấy phép cần thiết để cho phép bạn đăng ký thông tin cá nhân trên Trang web. Bạn phải chắc chắn rằng các thông tin cá nhân sẽ không bao gồm nội dung vi phạm bản quyền của bất kỳ bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn: quyền sở hữu trí tuệ, bảo mật, công khai hoặc quyền cá nhân hay sở hữu khác; nội dung lừa đảo hoặc gian lận; nội dung thúc đẩy sự tiêu thụ rượu quá mức hoặc vô trách nhiệm; những nội dung có thể được coi là gây hấn, nói xấu, phân biệt đối xử, tục tĩu, lăng mạ, đe dọa, xúc phạm hoặc khiêu dâm hoặc xúi giục bạo lực hoặc có chứa ảnh khoả thân hoặc bạo lực hoặc vô cớ hoặc mô tả bất kỳ hoạt động bất hợp pháp; hoặc nội dung về đạn dược và / hoặc vũ khí hoặc bán các sản phẩm thuốc lá. Bạn phải bồi thường hoàn toàn cho chúng tôi nếu vi phạm những cam kết này.


7. Chúng tôi có quyền tạm ngưng việc công khai thông tin cá nhân của người dùng trên trang do quy trình kiểm duyệt. Hơn nữa, chúng tôi có quyền loại bỏ những thông tin người dùng hoặc bất cứ nội dung nào trên trang bất cứ lúc nào.


8. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân trên trang hoặc cho Chivas, có nghĩa là bạn đã cho Chivas quyển miễn phí sử dụng vĩnh viễn và không giới hạn trên phạm vi toàn cầu không thể thu hồi, không độc quyền và đầy đủ quyền cấp phép lại và quyền hành để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch thuật, tạo ra tác phẩm chuyển hóa, phân phối, thực hiện và trưng bày các tài liệu như vậy (toàn bộ hoặc một phần) trên toàn thế giới và / hoặc kết hợp với các công việc khác trong bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này. Bạn cũng đảm bảo rằng bất kỳ "quyền đạo đức" trong các thông tin đã đang tải đã không thể thu hồi hay hủy bỏ trong sự ủng hộ của Chivas.


9. Người dùng nên biết rằng khi họ tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân (ví dụ như tên người dùng, địa chỉ e-mail, số điện thoại) trên hoặc thông qua các phần nào của trang web (ví dụ, bình luận, chat, bảng thông báo), các thông tin này thông thường sẽ có thể truy cập vào được và có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác và có thể dẫn đến thông báo tự nguyện từ những người/ bên khác. Khách và người sử dụng các trang web được khuyến khích nên thận trọng khi cung cấp thông tin cá nhân.


10. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại của bạn cho việc sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin người dùng. Điều này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào bạn có thể có theo luật riêng tư dữ liệu bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.


QUYỀN SỞ HỮU


11. Giữa bạn và Chivas (bao gồm cả các công ty thuộc tập đoàn Pernod Ricard tại bất kỳ thời điểm nào ( "Công ty Tập Đoàn")), chúng tôi là chủ sở hữu và / hoặc bên có thẩm quyền sở hữu bất kỳ nhãn hiệu thương mại, và / hoặc nhãn hiệu dịch vụ đăng tải trên trang web, và là chủ sở hữu nôi dung hoặc người được phép sử dụng về nội dung và / hoặc thông tin trên trang web, trừ khi có quy định khác. Trừ khi có quy định khác, bạn không được phép sử dụng bất kỳ nội dung, tính năng hoặc các tài liệu bạn trên trang web. Bất cứ hành động sử dụng trang web cho mục đích thương mại đều bị nghiêm cấm, trừ khi được cho phép hoặc được chúng tôi chấp thuận trước bằng văn bản. Bạn không được tải về hoặc lưu một bản sao của bất kỳ nội dung hoặc chụp màn hình với mục đích nào trừ khi có quy định trong các Điều khoản và Điều kiện hoặc được cho phép trên trang web. Bạn chỉ được phép in một (1) bản sao của thông tin trên trang web cho mục đích sử dụng hoặc thu thập cá nhân. Nếu bạn không tuân theo những quy định ở trên, bạn có thể vi phạm bản quyền và các luật khác của Vương quốc Anh hoặc các nước hoặc vùng lãnh thổ khác và có thể phải chịu trách nhiệm cho việc sử dụng trái phép đó.


12. Chúng tôi không cấp phép hoặc uỷ quyền cho bất kỳ người sử dụng về nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, các tài liệu có bản quyền khác hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ khác của chúng tôi. Bạn cũng phải xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, phương pháp, hệ thống, thiết kế, kế hoạch, kỹ thuật hoặc các tài liệu tương tự khác mà bạn khai hoặc cung cấp trên trang web có thể được sử dụng bởi chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào.


 


THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

13. Trong quá trình sử dụng trang web, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin về bạn và việc bạn sử dụng trang web. Chính sách thu thập và sử dụng thông tin của Chivas rất nghiêm khắc trong việc tôn trọng thông tin người dùng. Nếu sử dụng trang web, bạn phải đồng ý bị ràng buộc bởi các chính sách bảo mật và bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, nội dung và việc cập nhật thông tin tài khoản của bạn.


KHÔNG BẢO MẬT


14. Bạn phải đồng ý và xác nhận rằng bằng cách sử dụng trang web này, bất kỳ và tất cả các thông tin mà bạn cung cấp trên trang web sẽ không được coi là thông tin bảo mật.HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÙNG

15. Bạn phải đảm bảo và đồng ý rằng, trong khi sử dụng trang web, bạn sẽ không tải lên, đăng tải hoặc phân phối, công khai thông qua trang web bất kỳ tài liệu mà: (a) được bảo vệ bởi bản quyền, quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu hay quyền sở hữu trí tuệ khác, hoặc sản phẩm phái sinh, trừ khi nó được cung cấp ở đây hoặc không được sự cho phép từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu; (B) bất hợp pháp, đe dọa, quấy rối, xúc phạm, có hại, phạm pháp, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, lừa đảo, gian lận, chứa các mô tả hoặc tài khoản của các hành vi tình dục (bao gồm nhưng không giới hạn, ngôn ngữ khêu gợi mang tính bạo lực hoặc đe dọa nhắm vào một cá nhân hoặc nhóm cá nhân), xâm phạm sự riêng tư của người khác, hoặc hận thù, (c) hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và trải nghiệm trang web, (d) tạo thành hay khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm hành vi phạm tội hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc (e) chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác, quảng cáo của bất kỳ loại, hoặc chỉ dẫn sai lệch hoặc gây hiểu nhầm về bản chất hoặc tường trinh về một sự việc.

16. Bạn cũng phải bảo đảm và đồng ý rằng bạn sẽ không: (a) mạo danh, hoặc xuyên tạc liên kết của bạn với bất kỳ người nào hoặc tổ chức khác; (B) tải lên, đăng, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phối hoặc khai thác bất kỳ thông tin hoặc các tài liệu khác trong bất kỳ cách nào thông qua các trang web cho mục đích thương mại (trừ khi được cho phép rõ ràng của các nhà cung cấp các thông tin hoặc các tài liệu khác); (C) tham gia gửi thư rác hoặc (d) cố gắng để đạt được quyền truy cập trái phép vào hệ thống máy tính khác thông qua trang web. Trừ khi được cho phép rõ ràng ở đây, bạn không được tải lên, đăng, xuất bản, tái sản xuất, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ thành phần nào của trang web riêng của mình hoặc các sản phẩm phái đây liên quan bất kỳ cách nào, vì trang web được soạn thảo và có bản quyền theo luật bản quyền Vương quốc Anh.


17. Bạn phải thừa nhận và đồng ý với việc chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát bất kỳ nội dung trên hoặc thông qua các trang web. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có quyền giám sát các trang web và tiết lộ bất cứ thông tin nào nếu cần thiết hoặc thích hợp để đáp ứng bất cứ việc gì liên quan đến luật pháp, quy định hoặc yêu cầu khác của chính phủ để vận hành trang web đúng cách, hoặc để bảo vệ chính mình hoặc người dùng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cố ý theo dõi hoặc tiết lộ bất kỳ thư điện tử riêng tư trừ khi luật pháp yêu cầu. Chúng tôi có quyền từ chối đăng tải hoặc loại bỏ bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào mà theo chúng tôi, là không thể chấp nhận, không mong muốn, không phù hợp hoặc vi phạm các Điều khoản và điều kiện.


18. Bạn phải đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Chivas, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý và chi nhánh của Chivas vô hại khỏi bất kỳ và tất cả các yêu cầu, trách nhiệm, chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn, chi phí pháp lý hợp lý và chi phí phát sinh trong bất kỳ cách nào từ việc bạn sử dụng các trang web hoặc việc bố trí hoặc truyền tải bất kỳ tin nhắn, thông tin, phần mềm hoặc các tài liệu khác hoặc thông qua các trang web.


TỪ CHỐI ĐẢM BẢO


19. TẤT CẢ NỘI DUNG, CHỨC NĂNG VÀ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP "AS IS" KHÔNG CÓ BẤT CỨ BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM THÔNG TIN, DỊCH VỤ TRIỂN KHAI DỮ LIỆU, HOẶC GIÁN ĐOẠN TRUY CẬP, BẤT KỲ BẢO ĐẢM VỀ SỰ CÓ SẴN, CHÍNH XÁC, TÍNH HỮU DỤNG HOẶC NỘI DUNG THÔNG TIN VÀ MỌI BẢO ĐẢM VỀ CHỨC DANH, KHÔNG VI PHẠM, MUA BÁN, HOẶC CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. CHIVAS KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC TRANG WEB HAY CHỨC NĂNG, TÍNH NĂNG HOẶC NỘI DUNG SẼ KỊP THỜI, AN TOÀN, KHÔNG GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, HOẶC CÁC KHIẾM KHUYẾT SẼ ĐƯỢC SỬA. CHIVAS KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC TRANG WEB SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGƯỜI SỬ DỤNG. KHÔNG CÓ TƯ VẤN, KẾT QUẢ HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ Chivas HOẶC QUA TRANG WEB BẰNG LỜI NÓI HAY VĂN BẢN SẼ TẠO BẢO ĐẢM KHÔNG RÕ RÀNG Ở ĐÂY. NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI TRANG WEB, CÁCH DUY NHẤT LÀ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB.


GiỚI HẠN CỦA TRÁCH NHIỆM


20. đối với mức cho phép của pháp luật, Chivas hoặc bất kỳ giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, chi nhánh, hoặc bên cung cấp nội dung hoặc dịch vụ của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gián tiếp hay ngẫu nhiên, do hậu quả, hoặc trừng phạt hay thiệt hại phát sinh hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng các trang web hoặc nội dung, tài liệu hoặc các chức năng liên quan bao gồm, nhưng không giới hạn: mất thu nhập hoặc thu nhập, mất lợi nhuận dự đoán hoặc hợp đồng, mất tiết kiệm dự kiến, mất dữ liệu, mất uy tín hoặc tổn thất kinh doanh, ngay cả khi Chivas hoặc cá nhân đó đã được thông báo về khả năng xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại như vậy. Một số điều luật không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm đối với thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả hay thiệt hại, vì vậy một số những hạn chế trên có thể không áp dụng cho một số người sử dụng nhất định. Chivas sẽ không chịu trách nhiệm hoặc liên quan đến bất kỳ nội dung được đăng, truyền tải, trao đổi hoặc nhận bởi/ thay mặt cho bất kỳ người sử dụng hoặc người khác trên hoặc thông qua trang web. Chivas sẽ không chịu trách nhiệm cho tất cả các thiệt hại, mất mát, và nguyên nhân của hành động (cho dù trong hợp đồng, tội hay sai lầm cá nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn, do sơ suất hay cách khác) phát sinh từ các điều khoản và điều kiện hoặc do việc bạn sử dụng trang web quá nhiều trong tổng số £ 100.00.

LuẬT PHÁP ĐƯỢC ÁP DỤNG


21. Chúng tôi kiểm soát và vận hành trang web từ các trụ sở ở Vương quốc Anh. Đối với tất cả các vấn đề liên quan đến trang web và các Điều khoản và Điều kiện, luật được áp dụng là luật của Anh và xứ Wales. Tất cả các khách viếng thăm và người dùng trang web phải đồng ý về thẩm quyền độc quyền của Toà án Anh.

22. Pháp luật của Anh và xứ Wales được áp dụng trong việc sử dụng trang web. Chúng tôi không cho rằng các tài liệu trên trang web phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng trong các địa điểm khác. Những ai truy cập vào trang web này từ các địa điểm khác theo sáng kiến riêng của họ, và có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

SỰ CHỈNH SỬA TRANG WEB


23. Chúng tôi có quyền chấm dứt, thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh của trang web vì bất kỳ lý do gì, bao gồm, nhưng không giới hạn nội dung, tính năng hoặc thời điểm. Chúng tôi cũng có thể giới hạn một số tính năng của trang web hoặc hạn chế truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của trang web mà không cần thông báo hoặc xử phạt.

24. Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu những người sử dụng trang cũng vậy. Nếu bạn biết công việc của bạn đã được sao chép vi phạm bản quyền, xin vui lòng gửi thông tin sau bằng văn bản (sẽ được coi là được gửi kèm qua email) đến các Cơ quan về bản quyền có tên dưới đây:

Địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email của bạn;

  • Mô tả về những tư liệu có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;
  • Một mô tả về tài liệu vi phạm bị cáo buộc nằm trên trang web;
  • Một tuyên bố của bạn rằng bạn tin chắc việc sử dụng là không được phép của bạn, chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý, hoặc pháp luật;
  • Chữ ký điện tử hay chữ ký thật của người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu bản quyền
  • Một khẳng định của bạn, theo hình phạt về tội khai man, rằng những thông tin trên mà bạn cung cấp là chính xác và bạn là chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc
  • Ủy quyền để thay mặt chủ sở hữu quyền tác giả.

CHUYÊN VIÊN BẢN QUYỀN:


GIÁM ĐÔC PHÁP LÝ